Tyle samo pieniędzy wydamy na zakup własnego mieszkania, co na jego najem przez 23 lata – sugerują dane Numbeo dla

Małżeństwo nabyło mieszkanie w 2017 r., które sprzedało w 2020 r. i z tych środków sfinansowało zakup nowego. Nowo zakupione

WARSZAWA, 1 marca 2021 – Wiele branż boleśnie odczuwa skutki, trwającej już blisko rok, pandemii COVID-19. Sektor magazynowo-przemysłowy jako jeden z

Warszawa – 19 listopada 2020 rok –  W województwach dolnośląskim i opolskim wciąż rośnie liczba nowych magazynów. Tylko w pierwszych 3