Główny Urząd Statystyczny przedstawił w poniedziałek zestawienie zmian cen na rynku mieszkaniowym w I. kwartale 2021 roku. W porównaniu do

Syn zdecydował obdarować swoich rodziców nieruchomością, która nie należała wyłącznie do niego, bo jej współwłaścicielką w ramach majątku wspólnego była

Wspólnik wniósł do spółki wkład niepieniężny w postaci nieruchomości, którą wcześniej spółce wydzierżawiał. Spółka nie wiedząc, czy nieruchomość była już

W 2016 r. podatnik nabył gospodarstwo, w którego skład wchodziły użytki rolne. W 2020 roku postanowił je sprzedać, a że