Darowizna nieruchomości objętej wspólnością majątkową na rzecz rodziców jednego z małżonków. Czy będą musieli zapłacić podatek?

Darowizna nieruchomości objętej wspólnością majątkową na rzecz rodziców jednego z małżonków. Czy będą musieli zapłacić podatek

Darowizna nieruchomości objętej wspólnością majątkową na rzecz rodziców jednego z małżonków. Czy będą musieli zapłacić podatek

Syn zdecydował obdarować swoich rodziców nieruchomością, która nie należała wyłącznie do niego, bo jej współwłaścicielką w ramach majątku wspólnego była jego małżonka. Syn wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem, czy w tych okolicznościach, taka darowizna korzystać będzie z ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Na przedmiotową nieruchomość składały się cztery niezbudowane działki. Należały w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej do darczyńcy i jego żony. Żona wyraziła zgodę na obdarowanie rodziców męża tą nieruchomością. Darczyńca wystąpił do organu podatkowego o potwierdzenie, że w przypadku dokonania ww. darowizny, obejmie ją w całości zwolnienie z opodatkowania. Co budziło wątpliwości syna?

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, przy dochowaniu odpowiednich obowiązków zgłoszeniowych do skarbówki tego faktu. Do grupy tej należą więc, jako wstępni, rodzice darczyńcy. O otrzymanej darowiźnie od syna nie musieliby nawet dla zachowania zwolnienia z opodatkowania informować o niej właściwego naczelnika urzędu skarbowego, bowiem umowa darowizny zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego. Ale wątpliwości przy tej czynności mógł rodzić fakt, ze współwłaścicielką darowanej nieruchomości byłą również małżonka syna obdarowanych. A w odniesieniu do niej, jako teściowie, nie należą oni już do ww. grupy osób mogących być podmiotem zwolnienia z opodatkowania.

W wydanej 15 czerwca 2021 r. interpretacji indywidulanej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się jednak z wnioskodawcą, że: „… Z treści przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wynika (…), że zgoda małżonka jest niezbędna dla stwierdzenia ważności jednostronnej czynności drugiego małżonka, w przypadku gdy jej przedmiotem są składniki objęte wspólnością majątkową. Z faktu tego nie można jednak wywodzić, że wyrażając taką zgodę drugi z małżonków również staje się stroną umowy darowizny. Podsumowując, skoro w przedmiotowej sprawie darowizna nieruchomości będzie dokonana tylko przez syna (synowa nie będzie stroną darującą) na rzecz Obdarowanych 1 i 2 z majątku wspólnego syna i jego żony, za zgodą żony, to darowizna ta będzie w całości korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn” (sygn. 0111-KDIB2-3.4015.90.2021.1.JKA).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: