Umowa quasi dożywocia a podatek od spadków i darowizn

Umowa quasi dożywocia a podatek od spadków i darowizn

Umowa quasi dożywocia a podatek od spadków i darowizn

Czy umowa przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

 Zgodnie z art. 908 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie, powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93, ze zm.).

Jedna z posiadaczek własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego zdecydowała o przeniesieniu go na swojego dalekiego krewnego, w zamian za jego zobowiązanie się do świadczenia na jej rzecz dożywotniej opieki oraz pomocy finansowej. Ponieważ zgodnie z art. 908 Kodeksu cywilnego przedmiotem umowy dożywocia może być wyłącznie przeniesienie prawa własności nieruchomości, krewny wystąpił do organu podatkowego z wątpliwościami, czy zawarta przez niego umowa quasi dożywocia, jako umowa nienazwana w Kodeksie cywilnym, podlegać będzie podatkowi od spadków i darowizn?

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu tym podatkiem podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP, tytułem:

1) dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;

2) darowizny, polecenia darczyńcy;

3) zasiedzenia;

4) nieodpłatnego zniesienia współwłasności;

5) zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;

6) nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Mając na uwadze ww. przepis, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał, że zawarcie takiej quasi umowy dożywocia, jaką opisał podatnik „…nie zostało wymienione w katalogu art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nabycia prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie umowy nienazwanej nie można zakwalifikować, np. jako umowy darowizny, wymienionej w tym katalogu, gdyż jak twierdzi sam Wnioskodawca przeniesienie prawa będzie odpłatne (świadczenie opieki). A zatem przedstawiona we wniosku umowa nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn” (interpretacja indywidualna z 24 czerwca 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4015.75.2021.3.BD).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: