Syn zdecydował obdarować swoich rodziców nieruchomością, która nie należała wyłącznie do niego, bo jej współwłaścicielką w ramach majątku wspólnego była

Matka otrzymała darowiznę od siostry, którą następnie chciała przekazać swoim dzieciom. Syn, jako przyszły obdarowany, powziął wątpliwości, jak długo powinni

W piątek 8 stycznia 2021 r. administracja skarbowa opublikowała broszurę informacyjną na temat warunków i sposobu odliczania darowizn od PIT

W środę 7 października 2020 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o