Ile czasu musi upłynąć między jedną a drugą darowizną, tak, aby obdarowany nie płacił podatku?

Ile czasu musi upłynąć między jedną a drugą darowizną, tak, aby obdarowany nie płacił podatku

Matka otrzymała darowiznę od siostry, którą następnie chciała przekazać swoim dzieciom. Syn, jako przyszły obdarowany, powziął wątpliwości, jak długo powinni poczekać razem z matką na formalne przekazanie tej darowizny, tak by nie płacić podatku.

W lipcu 2020 r. matka otrzymała od swojej rodzonej siostry 2/3 domu i działki na podstawie sporządzonego przez notariusza aktu darowizny. Uzyskany udział w nieruchomościach matka chciała, również drogą darowizny, ofiarować swoim dzieciom. W związku z tym zamiarem, do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił syn, jako przyszły obdarowany. Spytał, jaki okres czasu musi minąć pomiędzy jedną a drugą darowizną (pomiędzy obdarowaniem matki przez siostrę a obdarowaniem dzieci przez matkę), by nie musiał on płacić podatku od spadków i darowizn?

W sprawie tej zastosowanie znalazły dwa przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy, wolne od podatku jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeśli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Natomiast jak stanowi przepis art. 4a ust. 4 pkt 2, obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron.

W wydanej 19 lutego 2021 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził więc, że: „… planowana darowizna (…) będzie w całości korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4a ustawy (…) Jednocześnie – na podstawie przywołanego powyżej art. 4a ust. 4 pkt 2 (…) – Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego nabycia ww. udziału w nieruchomości tytułem darowizny, gdyż darowizna udziału w nieruchomości zostanie dokonana w formie aktu notarialnego” (sygn. 0111-KDIB2-2.4015.96.2020.1.MZ).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: