Zakup nieruchomości w Polsce przez cudzoziemca a ulga mieszkaniowa

Zakup nieruchomości w Polsce przez cudzoziemca a ulga mieszkaniowa

Zakup nieruchomości w Polsce przez cudzoziemca a ulga mieszkaniowa

Obywatel Francji nabył w Polsce trzy mieszkania, które wyremontował i sprzedał w 2021 r. przed upływem 5 lat od ich nabycia. Wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji, czy jeśli do końca 2023 r. zakupi w Polsce dom, to zakup ten upoważni go do zwolnienia z 19-procentowego podatku dochodowego, dzięki skorzystaniu z ulgi mieszkaniowej.

Obywatel Francji jest udziałowcem polskiej spółki z o.o. Centrum jego interesów życiowych znajduje się jednak we Francji. W 2018 r. zakupił trzy położone obok siebie mieszkania na poddaszu. Jak tłumaczył, wszystkie trzy lokale zostały zakupione z zamiarem zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, bowiem jako wymagające remontu elementy poddasza, po ich wyremontowaniu chciał połączyć w jedno i zamieszkać w nim razem z żoną (Polką) i dwójką dzieci.

Z uwagi na kryzys gospodarczy spowodowany pandemią koronawirusa i ograniczone środki finansowe, remont się przeciągnął do początku 2021 r., a cudzoziemiec zamieszkiwał w mieszkaniach sporadycznie. W 2021 r. zdecydował o sprzedaży dwóch z wyremontowanych mieszkań, celem pozyskania środków na zakup większego domu dla siebie i rodziny. Nie celem dalszej odsprzedaży. Jak tłumaczył, nie podejmował on żadnych profesjonalnych działań w znalezieniu kupców na swoje mieszkania, bo te czynności wykonywał profesjonalny pośrednik. Spółka, której jest udziałowcem, obraca się w branży IT, zatem przedmiotem działalności jego, ani spółki, nie jest profesjonalny obrót nieruchomościami. W 2021 r. nie będzie przebywał w Polsce dłużej niż 183 dni, a jego stałym miejscem zamieszkania jest Francja. W domu, który zamierza kupić, będzie przebywał regularnie, a docelowo zamieszka na stałe z rodziną.

Wnioskodawca zapytał organ podatkowy, czy w takich okolicznościach, nakłady poniesione na zakup tego domu, a pochodzące ze sprzedaży ww. mieszkań, będą stanowić wydatki na własne cele mieszkaniowe i dzięki temu korzystać ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym z tytułu sprzedaży tych mieszkań.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że jeśli środki uzyskane ze sprzedaży mieszkań zostaną wydatkowane na zakup domu, w terminie 2 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zbycie, to będą korzystać ze zwolnienia z PIT pod warunkiem, że dom ten nie będzie kolejną nieruchomością inwestycyjną podatnika, a rzeczywiście służyć będzie zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych.

„… nie zaspokaja swoich własnych celów mieszkaniowych osoba, która posiadając własne miejsce zamieszkania nabywa kolejne nieruchomości w celach lokaty kapitału, prowadzenia inwestycji w postaci najmu, remontu celem późniejszej ich odsprzedaży z zyskiem lub dla realizacji potrzeb mieszkaniowych innych osób, np. dzieci. (…) ustawodawca regulując omawiane zwolnienie nie ograniczył wydatkowania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości lub praw tylko do podatników, którzy nie będą posiadać innych nieruchomości (lokali mieszkalnych). Ustawa nie ogranicza prawa do zwolnienia co do liczby posiadanych nieruchomości (lokali mieszkalnych), jednakże wyraźnie wskazuje, że skorzystanie ze zwolnienia odnosi się tylko i wyłącznie do tych nieruchomości (lokali mieszkalnych), które faktycznie służą zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych” (interpretacja indywidualna z 16 września 2021 r., sygn. akt 0115-KDIT2.4011.437.2021.2.KC).

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: