Obywatel Francji nabył w Polsce trzy mieszkania, które wyremontował i sprzedał w 2021 r. przed upływem 5 lat od ich

Wspólnicy część generowanych przez spółkę zysków, zamiast wypłacać sobie, przekazywali na kapitał zapasowy spółki. Po latach jeden ze wspólników postanowił

Matka otrzymała darowiznę od siostry, którą następnie chciała przekazać swoim dzieciom. Syn, jako przyszły obdarowany, powziął wątpliwości, jak długo powinni

Pozostająca we wspólności ustawowej małżeńskiej podatniczka chciała obdarować swoją siostrę pewną sumą pieniędzy, a objętą tą wspólnością. Zgodę na to