Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych.Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportówTabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu

Sytuacja rynkowa Obawy dotyczące pojawienia się nowej odmiany koronawirusa oraz związana z tym niepewność w zakresie skuteczności opracowywanych obecnie szczepionek pognębiła nastroje na globalnych rynkach, zwłaszcza zachodnioeuropejskich. Coraz więcej krajów europejskich wprowadza ściślejsze ograniczenia, oprócz już podjętych działań, w zakresie przemieszczania się ludzi. Na krajowym rynku