Przedsiębiorcy mogą wnioskować o przedłużenie terminu na zakup kas online

Przedsiębiorcy mogą wnioskować o przedłużenie terminu na zakup kas online

Przedsiębiorcy mogą wnioskować o przedłużenie terminu na zakup kas online

Ministerstwo Finansów poinformowało, że firmy, które znalazły się w ciężkiej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa mogą zwracać się do swoich właściwych miejscowo urzędów skarbowych z wnioskiem o przedłużenie terminu na zakup kas fiskalnych online.

Termin zakupu kas online dla firm z branży gastronomicznej i restauracyjnej upływa 1 stycznia 2021 roku. Jednak z uwagi na panujący kryzys gospodarczy Ministerstwo Finansów zdecydowało się wydłużyć termin na zakup kas fiskalnych online dla należących do grupy najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 przedsiębiorców z branż: gastronomicznej i restauracyjnej.

Ustawa o podatku od towarów i usług wymusza na firmach gastronomicznych konieczność zakupu kas fiskalnych z dostępem do Internetu do 1 stycznia 2021 roku. Termin ten jest już terminem raz wydłużonym, bo pierwotnie upływał 30 czerwca 2020 r. W obliczu nieustępującej pandemii i postępującego kryzysu gospodarczego Minister Finansów zdecydował o kolejnym przesunięciu granicznej daty na zakup kas online przez firmy szczególnie dotknięte negatywnymi skutkami ekonomicznymi epidemii koronawirusa.

Przedsiębiorcy, którzy skutki takie odczuli mogą występować z wnioskiem o odroczenie obowiązkowego zakupu kas online do naczelnika urzędu skarbowego do końca 2020 roku. We wniosku zobowiązani są wskazać termin, w którym dokonają zakupu kasy, jak i uzasadnić przesunięcie terminu ważnym interesem własnym lub publicznym.

Decyzja organów podatkowych podjęta w tym zakresie ma charakter uznaniowy i każdorazowo urząd skarbowy zobligowany jest indywidualnie rozpoznawać sytuację wnioskodawcy.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: