Ministerstwo Finansów poinformowało, że firmy, które znalazły się w ciężkiej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa mogą zwracać się do swoich