Pakiet regulacji podatkowych SLIM VAT z podpisem Prezydenta

Pakiet regulacji podatkowych SLIM VAT z podpisem Prezydenta

Pakiet regulacji podatkowych SLIM VAT z podpisem Prezydenta

Prezydent RP podpisał 23 grudnia nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, która zacznie w większości obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Modernizuje ona i uproszcza proces rozliczeń w podatku VAT dokonywanych przez podatników. Pakiet zmian nosi nazwę SLIM VAT.

SLIM VAT, czyli z ang. Simple Local And Modern, to stworzony przez Ministerstwo Finansów pakiet regulacji, które mają znieść nadmierny formalizm rozliczeń w podatku od towarów i usług i tym samym ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w czterech obszarach:

– fakturowanie,

– eksport,

– wspólne kursy walut dla rozliczeń VAT i podatku dochodowego,

– korzyści finansowe.

W zakresie fakturowania zostanie usunięta konieczność uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Przedsiębiorca będzie mógł obniżyć podstawę opodatkowania VAT, jak i wysokość należnego podatku, już w oparciu o posiadaną dokumentację potwierdzającą, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. Do ustawy o VAT zostaną także wprowadzone przepisy wyjaśniające sposób rozliczenia faktur korygujących podwyższających podstawę opodatkowania VAT. Ma to rozwiać istniejące obecnie wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie.

W obszarze eksportu przedsiębiorcom zostanie wydłużony termin wywozu towarów warunkujący możliwość zastosowania przez nich zerowej stawki VAT do uzyskanych zaliczek w eksporcie, z obecnych 2 miesięcy do 6 miesięcy.

Co do stosowania wspólnych kursów walut, to SLIM VAT ma wprowadzić ułatwienia polegające na tym, że podatnik będzie mógł stosować dla dokonanych transakcji taki sam jeden kurs dla rozliczeń VAT, jak i PIT i CIT. Obecnie zdarza się, że przedsiębiorca sprzedając usługę stosuje dwa różne kursy walut: dla rozliczeń VAT w dacie sprzed dnia wystawienia faktury, a dla rozliczeń w podatku dochodowym – w dacie sprzed dnia wykonania usługi.

W sferze korzyści finansowych SLIM VAT wprowadza:

a) wydłużenie do 4 miesięcy (przy dokonywaniu rozliczeń miesięcznych) terminu bieżącego odliczenia VAT (możliwość rozliczania faktur w okresie 4 miesięcy, bez konieczności korygowania deklaracji podatkowej);

b) możliwość odliczenia VAT z faktur za usługi noclegowe nabyte w celu ich dalszej odsprzedaży (np. nabytych na zlecenie swojego klienta);

c) zwiększenie z 10 zł do 20 zł limitu kwot jednorazowych prezentów o małej wartości (ewidencjonowania nie będą wymagać prezenty o wartości do 20 zł).

SLIM VAT to jeszcze wiele innych zmian, jak np. procedura TAX FREE dla podróżnych. Podpisana 23 grudnia przez Prezydenta RP nowelizacja wprowadzająca pakiet SLIM VAT zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie później.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: