Rząd przyjął SLIM VAT 2

Rząd przyjął SLIM VAT 2

SLIM VAT, czyli z ang. Simple Local And Modern, to nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która ułatwić miała prowadzenie działalności gospodarczej. Określany tym mianem pakiet zmian zaczął obowiązywać 1 stycznia tego roku. Teraz Ministerstwo Finansów informuje, że rząd przyjął pakiet SLIM VAT 2.

MF poinformowało 26 maja 2021 r. o przyjęciu przez Radę Ministrów kolejnego, drugiego już pakietu SLIM VAT, którego celem jest uproszczenie rozliczeń VAT. Wśród najważniejszych rozwiązań nowelizacji, ministerstwo wskazuje:

– pełniejszą neutralność VAT w transakcjach międzynarodowych;

– VAT z tytułu importu towarów będzie można rozliczyć w deklaracji podatkowej, oraz dokonać korekty, jeśli okazałoby się, że w pierwotnej deklaracji nie rozliczono go w prawidłowej wysokości;

– wydłużony zostanie czas na skorzystanie z ulgi na złe długi oraz poszerzony zakres jej zastosowania;

– zapewnione większe prawo do 100% odliczeń od wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów do działalności gospodarczej poprzez wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na ten pojazd;

– umożliwienie odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji;

– możliwość składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym;

– uregulowane mają zostać kwestie związane z uwalnianiem środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny;

– organy będą mogły wydawać zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty;

– umożliwienie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT, na uregulowanie składki na rzecz KRUS.

Nowy pakiet zmian SLIM VAT 2 miałby wejść w życie, poza kilkoma regulacjami, z dniem 1 października 2021 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: