Coraz więcej podmiotów istniejących dotąd jako spółki akcyjne rozważa możliwość przekształcenia się. Powodów takiej decyzji może być wiele. Wśród nich

Podatniczka prowadzi hodowlę jaszczurek i w związku z tą działalnością wystąpiła do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji, czy

Przedsiębiorcy przyznano zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ramach wspierania nowych inwestycji. Wystąpił do organu podatkowego z

Dwoje wspólników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, działa również w formie spółki cywilnej, trudniącej się prowadzaniem kina. W związku z nastaniem