Hodowla i sprzedaż jaszczurek a opodatkowanie VAT

Hodowla i sprzedaż jaszczurek a opodatkowanie VAT

Hodowla i sprzedaż jaszczurek a opodatkowanie VAT

Podatniczka prowadzi hodowlę jaszczurek i w związku z tą działalnością wystąpiła do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji, czy sprzedaż tych zwierząt będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jedna z podatniczek hobbystycznie interesuje się hodowlą jaszczurek. Posiada już taką ich liczbę, że planuje założyć własną hodowlę i zarabiać sprzedając je za pośrednictwem Internetu i podczas targów. Zwierzęta, którymi zamierza handlować będą się rodzić w hodowli, ale będą też skupowane od osób trzecich. Przedsięwzięcie będzie prowadzić w domu.

Z uwagi na trudności w zaklasyfikowaniu hodowli jaszczurek do danej grupy działalności gospodarczej, podatniczka ma problemy z oceną opodatkowania takiej formy prowadzenia działalności.  Traktuje ją jako działalność rolniczą, niepodlegającą działom specjalnym produkcji rolnej, choć sama nie posiada i nie prowadzi gospodarstwa rolnego. Nie jest i nie będzie czynnym podatnikiem VAT. Do organu podatkowego wystąpiła z pytaniem, czy prowadzona przez nią w ww. okolicznościach sprzedaż jaszczurek będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że opisana przez podatniczkę działalność jest traktowana jako działalność rolnicza niepodlegająca pod działy specjalne produkcji rolnej. Podatniczka będzie więc wykonywać działalność rolniczą, czyli zgodnie z art. 15 ust. 2 działalność gospodarczą. Zgodnie bowiem z regulacją tego przepisu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535, ze zm.). Dyrektor KIS uznał więc, że planowana przez podatniczkę sprzedaż jaszczurek będzie podlegać opodatkowaniu VAT, niemniej skoro nie zamierza ona być czynnym podatnikiem VAT, to w zakresie planowanej działalności będzie spełniać definicje rolnika ryczałtowego i dzięki temu korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT. „… w związku z dostawami jaszczurek …. pochodzących z własnej działalności rolniczej, Wnioskodawczyni jako rolnik ryczałtowy będzie korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy” (interpretacja indywidualna z 12 sierpnia 2021 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.369.2021.4.JM).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: