Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek zobligowani są rozpoznać dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. W środę 16

Podatniczka prowadzi hodowlę jaszczurek i w związku z tą działalnością wystąpiła do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji, czy

Lekarz otworzył działalność polegającą na przygotowywaniu materiałów dydaktycznych na potrzeby kursów przygotowujących studentów i lekarzy stażystów do lekarskiego egzaminu końcowego.

W środę 18 grudnia 2019 r. Minister Finansów opublikował wzory formularzy ryczałtowych na 2020 rok. Osobnym rozporządzeniem wprowadził nowy formularz