Formularze ryczałtowe i nowy PIT-CFC

W środę 18 grudnia 2019 r. Minister Finansów opublikował wzory formularzy ryczałtowych na 2020 rok. Osobnym rozporządzeniem wprowadził nowy formularz zeznania na temat wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego PIT.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2019 poz. 2429) określa wzory formularzy:

1) PIT-28 – czyli zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony jest dla osób fizycznych, osiągających przychody objęte ryczałtem

2) PIT-28S – czyli zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony dla przedsiębiorstw w spadku, osiągających przychody objęte ryczałtem;

3) PIT-16A, czyli deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego przeznaczony dla osób fizycznych osiągających przychody objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej;

4) PIT-19A – czyli deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego przeznaczony dla duchownych, osiągających przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji duszpasterskich, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych;

5) PIT-28/B – czyli informacji o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki;

6) PIT/O – czyli informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym;

7) PIT/D – czyli informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym.

Formularze te należy użyć do udzielenia skarbówce informacji nt. przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2019 poz. 2436) określa wzory formularzy:

1) PIT-CFC, czyli zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych;

2) PIT/CFI, czyli załącznika do PIT-CFC, wykazującego informacje o danych będących podstawą do określenia dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej.

Również w przypadku nowych formularzy informacyjnych nt. dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych, stosuje się je do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2019 r.

Źródło: Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: