Już w maju rząd zacznie sprzedawać lepiej oprocentowane detaliczne obligacje skarbowe. Dla tysięcy Polaków jest to okazja, aby zamienić słabo

Pod pozycją 739 w Monitorze Polskim RP z dnia 13 sierpnia opublikowane zostało Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

W środę 4 sierpnia Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Tadeusz Kościński, opublikował odpowiedź jakiej udzielił na interpelację nr 23727

Luty okazał się trzecim najlepszym w historii miesiącem pod względem sprzedaży detalicznych obligacji. Tajemnica popularności tych papierów to niskie oprocentowanie