Zaniechanie poboru ryczałtu od niektórych dochodów spółek z tytułu pomocy Ukrainie

Zaniechanie poboru ryczałtu od niektórych dochodów spółek z tytułu pomocy Ukrainie

Zaniechanie poboru ryczałtu od niektórych dochodów spółek z tytułu pomocy Ukrainie

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek zobligowani są rozpoznać dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. W środę 16 marca Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zwolnienia z poboru podatku od tego typu dochodu w przypadku wydatków ponoszonych do końca roku na cel pomocy Ukrainie.

Podstawę opodatkowania spółek ww. ryczałtem stanowi suma dochodu z tytułu poniesionych przez nie wydatków niezwiązanych z działalnością ustaloną w miesiącu, w którym wykonano świadczenie lub dokonano wypłaty lub wydatku. Na mocy omawianego rozporządzenia MF chce zarządzić, by w zakresie dokonanych w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 20222 r. darowizn oraz zrealizowanych świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy zaniechać poboru ww. podatku w wysokości odpowiadającej:

1) poniesionym kosztom wytworzenia lub cenie nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych:

  1. a) organizacjom pożytku publicznego lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy
    b) jednostkom samorządu terytorialnego
    c) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
    d) podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Ukrainy;

2) kosztom poniesionym z tytułu wykonania nieodpłatnego świadczenia realizowanego na rzecz tych podmiotów.

Rozporządzenie Ministra Finansów (nr z wykazu 529) wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: