Nie będzie 40 zł za zakwaterowanie uchodźcy z Ukrainy jeśli nie ma on numeru PESEL

Nie będzie 40 zł za zakwaterowanie uchodźcy z Ukrainy jeśli nie ma on numeru PESEL

Nie będzie 40 zł za zakwaterowanie uchodźcy z Ukrainy jeśli nie ma on numeru PESEL

Każdy kto zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z toczącą się w ich kraju wojną, może wystąpić o świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za każdy dzień zakwaterowania. Od 30 kwietnia 2022 r. rząd zmienił nieco zasady i świadczenie przysługuje tylko za osobę, której nadano w Polsce numer PESEL.

Ustawa z 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022, poz. 930) wprowadziła dwie zasadnicze zmiany. Po pierwsze, z 60 do 120 dni został wydłużony okres, w którym zakwaterowujący mogą pobierać świadczenie. Po drugie, we wniosku o przyznanie świadczenia, prócz numeru PESEL zakwaterowującego wymagane jest podanie numeru PESEL uchodźcy z Ukrainy.

To znacząca nowelizacja przepisów, bowiem zapewne część obywateli kwaterując uciekających przed wojną na Ukrainie przed 30 kwietnia nie podejrzewało, że ze złożeniem wniosku o wypłatę 40 zł świadczenia trzeba będzie się spieszyć i złożyć je przed tą datą, jeśli przyjęty uchodźca nie posiadał numeru PESEL. 30 kwietnia 2022 r. to bowiem data wejścia w życie nowych przepisów. Jeśli więc ktoś złożył wniosek o przyznanie świadczenia przed tą datą, wówczas przyjęty na kwaterę obywatel Ukrainy nie musiał posiadać nadanego numeru PESEL.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: