Dochód przedsiębiorcy zwolniony z opodatkowania PIT a wysokość daniny solidarnościowej

Dochód przedsiębiorcy zwolniony z opodatkowania PIT a wysokość daniny solidarnościowej

Dochód przedsiębiorcy zwolniony z opodatkowania PIT a wysokość daniny solidarnościowej

Przedsiębiorcy przyznano zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ramach wspierania nowych inwestycji. Wystąpił do organu podatkowego z zapytaniem, czy w podstawie obliczenia daniny solidarnościowej powinien doliczać uzyskiwany z działalności gospodarczej dochód objęty ww. zwolnieniem.

Trudniący się recyklingiem materiałowym tworzyw sztucznych, produkcją i dystrybucją regranulatów oraz przemiałów tworzyw sztucznych przedsiębiorca, rozlicza się w podatku dochodowym od osób fizycznych 19-procentową stawką liniową tego podatku. We wrześniu 2019 r. uzyskał decyzję o objęciu jego działalności w zakresie wytwarzania surowców wtórnych z tworzyw sztucznych wsparciem na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Dzięki temu przedsiębiorca od 2020 r. może korzystać z przysługującego mu zwolnienia z PIT od dochodów uzyskiwanych z działalności objętej ww. wsparciem przez okres 12 lat od dnia jej wydania.

Zgodnie z art. 30h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, danina solidarnościowa wynosi 4% podstawy jej obliczenia, czyli od nadwyżki ponad 1 mln PLN sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f po ich pomniejszeniu o wskazane w tej ustawie kwoty odliczone od tych dochodów.

Przedsiębiorca wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z zapytaniem, czy w podstawie obliczenia daniny solidarnościowej powinien uwzględniać dochód zwolniony z opodatkowania PIT, czyli dochód uzyskany z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu?

W wydanej 30 lipca 2021 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor KIS potwierdził, że: „… Wnioskodawca przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie powinien uwzględniać dochodów zwolnionych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” (sygn. 0115-KDIT3.4011.584.2021.1.AD).

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: