W poniedziałek 8 marca Prezydent RP podpisał tzw. ustawę o czternastej emeryturze, na mocy której emeryci i renciści otrzymają kolejne,

W poniedziałek 8 marca Prezydent RP podpisał nowelizację prawa drogowego, zwiększającą znacznie uprawnienia pieszego w stosunku do kierowców. Ale nowe

Prezydent RP podpisał 23 grudnia nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, która zacznie w większości obowiązywać od 1

Zgodnie z Kodeksem wyborczym oraz Konstytucją RP, o ważności wyborów na Prezydenta RP rozstrzyga Sąd Najwyższy na podstawie sprawozdania z