Jak poinformowało 14 września Ministerstwo Finansów, w TAX FREE, czyli systemie zwrotu podatku VAT podróżnym dokonującym zakupów w Polsce, zarejestrowało

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawił 10 maja projekt rozporządzenia w sprawie znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów,

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikował 10 maja projekt rozporządzenia, w którym precyzuje, jakie elementy obowiązkowe musi zawierać dokument

Prezydent RP podpisał 23 grudnia nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, która zacznie w większości obowiązywać od 1