Wzór znaku TAX FREE

Wzór znaku TAX FREE

Wzór znaku TAX FREE

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawił 10 maja projekt rozporządzenia w sprawie znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku (nr z wykazu 307) z dnia 5 maja 2021 r. stanowi, że wzór znaku TAX FREE, zgodnie z złącznikiem do tego rozporządzenia, to:

– znak wykonany w formie naklejki samoprzylepnej o wymiarach 120 x 120 mm;

– posiadający napis drukowanymi literami: „TAX FREE FOR TOURISTS”;

– Ramka znaku i napis są w kolorze zielonym Pantone 355C, CMYK 85 10 100 25, RGB 0 130 60, HEX 00823C, RAL 6037;

– Wysokość ramki – 96 mm; wysokość liter w napisie: –„TAX FREE” –16 mm, –„FOR TOURISTS”–4,6 mm.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: