Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawił 10 maja projekt rozporządzenia w sprawie znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów,