Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawił 10 maja projekt rozporządzenia w sprawie znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów,

Jak poinformowała 4 lutego 2020 r. Prokuratura Krajowa, zatrzymano kolejnego uczestnika karuzeli VAT, służącej wyłudzeniu zwrotów tego podatku w transakcjach

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wypowiedział się w sprawie możliwości zwrotu różnicy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy

Uproszczenie w postępowaniu egzekucyjnym oraz usprawnienie ściągania długów publicznoprawnych, w tym podatków, przewiduje rządowy projekt zmian w ustawie o postępowaniu