Przedsiębiorstwa z UE będą sprawiedliwiej traktowane na rynku chińskim

Przedsiębiorstwa z UE będą sprawiedliwiej traktowane na rynku chińskim

Przedsiębiorstwa z UE będą sprawiedliwiej traktowane na rynku chińskim

W środę 30 grudnia 2020 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Unii Europejskiej i Chin. Jego efektem jest zakończenie negocjacji w sprawie zawarcia kompleksowej umowy, mocą której przedsiębiorcy z państw UE uzyskają szerszy, sprawiedliwszy i łatwiejszy dostęp do rynku chińskiego.

Reprezentowana przez przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, Unia Europejska, 30 grudnia zorganizowała wideokonferencję z Chinami, które reprezentował przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping. Spotkanie koncentrowało się w szczególności na postępach w negocjacjach w zakresie współpracy inwestycyjnej. Zasadniczo zakończyło ono negocjacje w sprawie kompleksowej umowy w zakresie inwestycji (CAI). Stanowi to realizację zobowiązania podjętego na szczycie UE-Chiny w kwietniu 2019 r., podczas którego obie strony zgodziły się dążyć do zakończenia negocjacji do końca 2020 r.

Umowa ta ma olbrzymie znaczenie gospodarcze. Po wejściu w życie, CAI przyczyni się do przywrócenia równowagi w stosunkach handlowych i inwestycyjnych między Unią Europejską a Chinami. Chiny zobowiązały się do zapewnienia inwestorom z UE bezprecedensowego poziomu dostępu do rynku, co daje europejskim przedsiębiorstwom pewność i przewidywalność ich działalności. Umowa przyczyni się również do znacznej poprawy równych szans dla inwestorów z UE poprzez nałożenie jasnych zobowiązań na chińskie przedsiębiorstwa państwowe, zakazując przymusowego transferu technologii i innych praktyk zakłócających konkurencję oraz zwiększając przejrzystość państwowych dotacji. Przedsiębiorstwa z UE będą odtąd korzystały ze sprawiedliwszego traktowania przy konkurowaniu na rynku chińskim.

Porozumienie zawiera również ważne zobowiązania dotyczące środowiska i klimatu, w tym skutecznego wdrożenia porozumienia paryskiego oraz standardów pracy. Po stronie UE podjęte zostaną teraz dalsze prace zgodnie z jej przepisami prawnymi i procedurami w celu podpisania, ratyfikowania i zawarcia umowy. Obie strony będą dążyć do zakończenia negocjacji w sprawie ochrony inwestycji w ciągu dwóch lat od podpisania CAI.

Unia powtórzyła swoje oczekiwanie, że Chiny zaangażują się w negocjacje w sprawie subsydiów przemysłowych w ramach WTO. Przywódcy UE podkreślili również potrzebę poprawy dostępu do rynku dla unijnych przedsiębiorstw handlowych w takich sektorach jak rolno-spożywczy i cyfrowy oraz potrzebę zajęcia się problemem nadmiaru mocy produkcyjnych w tradycyjnych sektorach, takich jak stal i aluminium, a także w sektorze zaawansowanych technologii.

Jeśli chodzi o klimat, UE z zadowoleniem przyjęła zapowiedź Chin dotyczącą osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2060 r. i ponownie potwierdziła swoją gotowość do współpracy w kwestiach dotyczących klimatu i różnorodności biologicznej. Jeżeli chodzi o COVID-19, przywódcy UE podkreślili potrzebę dalszego wspierania instrumentu Covax i wzmocnienia współpracy międzynarodowej w celu lepszego przewidywania potencjalnych przyszłych pandemii i zarządzania nimi. Przywódcy UE wezwali również Chiny do pełnego uczestnictwa w wielostronnych działaniach na rzecz umorzenia długów w ramach uzgodnionych przez grupę G20 i Klub Paryski. Przywódcy UE ponownie wyrazili również swoje poważne obawy dotyczące sytuacji w zakresie praw człowieka w Chinach i w Hongkongu.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: