Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 15 lipca 2021 r. w sprawie przeciw grupie Volvo orzekł, że przedsiębiorca, który poniósł szkodę w

Z dniem 29 czerwca weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z

Przedsiębiorca wystawił w 2016 roku faktury VAT firmie w upadłości za wyświadczone jej usługi. Z uwagi na uprawdopodobnienie, że faktury