Opodatkowanie darowizny pieniędzy pomiędzy siostrami przy wspólności majątkowej z mężem darującej

Opodatkowanie darowizny pieniędzy pomiędzy siostrami przy wspólności majątkowej z mężem darującej

Pozostająca we wspólności ustawowej małżeńskiej podatniczka chciała obdarować swoją siostrę pewną sumą pieniędzy, a objętą tą wspólnością. Zgodę na to wyraził jej mąż. Podatniczka zapytała organ skarbowy, czy czynność ta będzie mogła korzystać z pełnego zwolnienia ze podatku od spadków i darowizn.

Na opisaną we wstępie darowiznę pisemną zgodę wyraził mąż darczyńcy, czyli szwagier obdarowanej. Przekazanie środków pieniężnych siostrze zostanie dokonane ze wspólnego rachunku bankowego małżonków. Darująca pieniądze siostra zwracając się z pytaniem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej stała na stanowisku, że darowizna ta będzie podlegać całkowitemu zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn, bowiem zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, siostra i szwagier stanowią najbliższą rodzinę, i dla doniosłości tego faktu bez znaczenia pozostaje, że przelew środków nastąpi z ich wspólnego konta.

A zgodnie z art. 4a ust. 1 ww. ustawy zwolnione od podatku jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. I choć w przepisie tym nie ma wzmianki o szwagrze, to m.in. zgodnie z art. 36 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zasadniczo każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym. Natomiast jak stanowi art. 37 § 1 pkt 4 tego kodeksu, zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

Dlatego też słusznie przyznał Dyrektor KIS, że:

„… jeżeli istotnie umowa darowizny środków pieniężnych zostanie zawarta wyłącznie pomiędzy Wnioskodawczynią a siostrą Wnioskodawczyni za zgodą jej męża (mąż siostry nie będzie stroną darującą) to mimo, że środki będą pochodzić z majątku wspólnego siostry Wnioskodawczyni i jej męża – darowizna ta będzie w całości zwolniona od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn przy spełnieniu warunków wskazanych w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, w tym m.in. przy zgłoszeniu do naczelnika urzędu skarbowego – w ustawowym terminie – otrzymania darowizny” (interpretacja indywidualna z 23 grudnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4015.94.2020.1.MM).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: