Skutki podatkowe zmiany udziału w zysku spółki jawnej

Skutki podatkowe zmiany udziału w zysku spółki jawnej

Skutki podatkowe zmiany udziału w zysku spółki jawnej

W spółce jawnej tworzonej przez czterech wspólników, w trakcie roku podatkowego podjęto decyzję o przyjęciu kolejnego wspólnika. Przystąpienie nowego wspólnika wiązało się ze zmianą przypadającego na wspólników udziałów w zysku lub stracie spółki.

Po przystąpieniu piątego wspólnika, udziały poszczególnych wspólników w zysku pozostaną procentowe, tzn. proporcjonalnie odpowiadające wniesionemu do spółki wkładowi. Niemniej przy zwiększeniu liczby wspólników, wysokość przypadającego na poszczególnego wspólnika udziału ulegnie zmianie. Rok obrotowy spółki pokrywa się z kalendarzowym, stąd każdemu wspólnikowi przysługuje prawo żądania wypłaty całości przypadającego na niego zysku za dany rok, jeżeli był wspólnikiem spółki w dniu 31 grudnia danego roku.

Jeden ze wspólników wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z zapytaniem, w jaki sposób on, jako wspólnik spółki jawnej, powinien ustalić przychody i koszty ich uzyskania z tytułu udziału w spółce za rok obrotowy, w którym dojdzie do przystąpienia nowego wspólnika i zmiany przypadającego na niego udziału w zyskach? Zdaniem wspólnika, powinien opodatkować rzeczywiście uzyskany dochód z udziału w spółce przypadający na niego na ostatni dzień bieżącego roku obrotowego.

W wydanej 14 lipca 2021 r. interpretacji indywidualnej Dyrektor KIS przyznał wspólnikowi rację: „… Wnioskodawca jako wspólnik spółki jawnej powinien opodatkować rzeczywiście uzyskany dochód z udziału w spółce przypadający na nich na ostatni dzień jej roku obrotowego. W przypadku zatem, gdy wielkość przypadającego na Niego udziału w zysku na koniec roku obrotowego spółki w stosunku do wielkości tego udziału przyjętego do obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ulegnie zmianie, to dochód za dany rok obrotowy powinien ustalić zgodnie z wielkością udziału w zysku ustaloną na koniec roku obrotowego spółki, a nie zgodnie z wielkością udziału w zysku przyjętą do obliczania poszczególnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych” (0113-KDIPT2-3.4011.422.2021.2.AK).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: