Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował w Monitorze Polskim obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami

W spółce jawnej tworzonej przez czterech wspólników, w trakcie roku podatkowego podjęto decyzję o przyjęciu kolejnego wspólnika. Przystąpienie nowego wspólnika

Wspólnicy część generowanych przez spółkę zysków, zamiast wypłacać sobie, przekazywali na kapitał zapasowy spółki. Po latach jeden ze wspólników postanowił

Grupa Lokum Deweloper osiągnęła w I kwartale 2019 roku 71 mln zł przychodów i 20 mln zł zysku netto. Rentowność