Średnie wynagrodzenie w górę, ale ceny również

Średnie wynagrodzenie w górę, ale ceny również

Średnie wynagrodzenie w górę, ale ceny również

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował w Monitorze Polskim obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2021 r. (M.P. poz. 668), a także komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. (M.P. poz. 660).

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z 19 lipca 2021 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale w 2021 r. wyniosło 5775,25 zł. To o 99,71 zł więcej niż w I. kwartale tego roku, gdy wyniosło 5675,54 zł.

Natomiast jak wynika z komunikatu z dnia 15 lipca 2021 r., wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. wyniósł 103,6 (wzrost cen o 3,6%).

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: