W czwartek 21 października w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski, Minister Sprawiedliwości obwieścił nową wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie.

Pod pozycją 739 w Monitorze Polskim RP z dnia 13 sierpnia opublikowane zostało Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

5 sierpnia w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” Minister Finansów obwieścił maksymalne stawki opłat, które będą obowiązywać w przyszłym roku

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował w Monitorze Polskim obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami