Nowa wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie

Nowa wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie

Nowa wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie

W czwartek 21 października w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski, Minister Sprawiedliwości obwieścił nową wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie.

Zgodnie z art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

O stawkach tych odsetek informuje Minister Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia zamieszczanego w Monitorze Polskim. Jak wynika z najnowszego, z dnia 18 października 2021 r. (M.P. 2021, poz. 953), poczynając od 7 października 2021 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 6% w stosunku rocznym.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: