Kolejna podwyżka stawek odsetek ustawowych

Kolejna podwyżka stawek odsetek ustawowych

Kolejna podwyżka stawek odsetek ustawowych

13 czerwca 2022 roku Minister Sprawiedliwości obwieścił w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski nową stawkę odsetek ustawowych oraz odsetek ustawowych za opóźnienie, jakie obowiązują od 6 maja.

Odsetki ustawowe to odsetki należne, zgodnie z art. 359 Kodeksu cywilnego od sum pieniężnych, natomiast odsetki ustawowe za opóźnienie to odsetki z tytułu opóźnienia dłużnika ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, za czas opóźnienia. Poczynając od dnia 6 maja 2022 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi 8,75% w stosunku rocznym, a odsetek ustawowych za opóźnienie 10,75% w stosunku rocznym. To kolejna podwyżka w tym roku. Jeszcze w lutym obowiązywały stawki, odpowiednio: 6,25% i 8,25%.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: