13 czerwca 2022 roku Minister Sprawiedliwości obwieścił w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski nową stawkę odsetek ustawowych oraz odsetek ustawowych za

Minister Sprawiedliwości obwieścił 28 lutego nowe stawki odsetek ustawowych, jakie obowiązują z datą wsteczną od 9 lutego 2022 r.

W czwartek 21 października w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski, Minister Sprawiedliwości obwieścił nową wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie.

W Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, 28 czerwca Minister Rozwoju, Pracy i Technologii obwieścił wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w