13 czerwca 2022 roku Minister Sprawiedliwości obwieścił w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski nową stawkę odsetek ustawowych oraz odsetek ustawowych za

Ministerstwo Finansów dostosowuje się do pędzącej inflacji podnosząc podatnikom stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Standardowa stawka, obowiązująca od

11 marca Minister Finansów obwieścił nowe stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości