Główny Urząd Statystyczny w środę 15 września opublikował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 roku. Jak wynika

W sierpniu stopa inflacji w USA utrzymała się na bardzo wysokim poziomie 5,3 proc. Bazowy wskaźnik lekko skorygował w dół.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował w Monitorze Polskim obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami

Główny Urząd Statystyczny przedstawił 14 maja wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2021 roku. Na przestrzeni roku ceny