Sytuacja rynkowa Czwartkowa sesja przyniosła mocną zwyżkę na krajowym rynku. Po stronie indeksu bazowego wyraźna poprawa nastrojów ogarnęła krajowe banki oraz spółki energetyczne. Również producenci i sprzedawcy ubrań cieszyli się powodzeniem. Spółki surowcowe zachowywały się neutralnie. Dla FW20 na wykresie dziennym jest podejmowana kolejna próba wybicia

Sytuacja rynkowa Rynek w Stanach pierwszy raz od kilku sesji zakończył dzień nad kreską, chociaż na nowo pojawiają się argumenty nad dalszymi spadkami. Chiny ogłosiły, że nie będą skupować amerykańskiej soi. Poza soją domniemuje się, że Chińczycy zaprzestaną dostarczania metali ziem rzadkich. Padają głosy, że Chiny

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien być traktowany, jako sugestia zawierania konkretnych transakcji rynkowych.Zestawienie historycznych stóp zwrotu spółek z poszczególnych raportówTabela zawiera zestawienie historycznych stóp zwrotu

Greenberg Traurig doradczał Smithfield Foods, największemu na świecie przetwórcy mięsa wieprzowego, w związku z finalizacją nabycia 66,5% kapitału zakładowego Pini Polonia, spółki prowadzącej największą i najbardziej nowoczesną ubojnię trzody chlewnej w Polsce, położoną w Kutnie. Transakcja została uznana za kluczową ze względu na istotny wzrost wielkości