Raport Rynek Akcji: 31 maja 2019

rynek akcji

Sytuacja rynkowa

Rynek w Stanach pierwszy raz od kilku sesji zakończył dzień nad kreską, chociaż na nowo pojawiają się argumenty nad dalszymi spadkami. Chiny ogłosiły, że nie będą skupować amerykańskiej soi. Poza soją domniemuje się, że Chińczycy zaprzestaną dostarczania metali ziem rzadkich. Padają głosy, że Chiny wciąż są skłonne zaopatrywać globalny popyt na te surowce, ale nie będą dostarczać metali krajom, które ograniczają ich rozwój nawiązując tym samym do Stanów. Pekin chce zakończyć wojnę, ale nie boi się eskalacji konfliktu. Azjaci uważają, że to co robi władza USA to terroryzm. Dodatkowo po analizie raportów finansowych okazało się, że Huawei było subsydiowane przez państwo setkami milinów dolarów. W obawie o stan gospodarki borykającej się z wieloma problemami z globalnego rynku akcji odpłynęło ok. 4 bln dolarów w maju. Akcje Tesli spadały, kolejne instytucje finansowe obniżają swoje oczekiwania co do spółki w obawie o popyt na Model 3. W Afryce, w przeciwieństwie do Stanów, zniesione zostaną bariery celne w związku z powstaniem strefy wolnego handlu. Rewidowany annualizowany PKB za I kw. w Stanach wyniósł 3,1% co pokrywało się z oczekiwaniami.

Polskę dotknął entuzjazm globalny i główne indeksy notowały solidne wzrosty. W indeksie WIG20 jedynie Play spadał, reszta spółek przyrastała na wartości w szczególności CCC i PGE. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie poinformowała o planach wprowadzenia nowego indeksu – WIGtech – który ma być zbudowany ze spółek nowych technologii z takich sektorów jak biotechnologia, gry, informatyka oraz telekomunikacja. Skład indeksu podany zostanie 14 czerwca. PKP Cargo podało do publicznej wiadomości, że od stycznia do kwietnia przewieźli 34,3 mln ton towarów co stanowi spadek o 4,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wyniki Monnari za I kw. 2019 roku wypadły gorzej od oczekiwań, ale lepiej niż rok temu w tym samym okresie. Prezes spółki ogłosił, że grupa planuje powiększyć dwukrotnie sieć sklepów Femestage Eva Minge, aby spółka wyszła na zero. Dzisiaj nastąpi finalny odczyt PKB za I kw. dla Polski (prognoza 4,6%).

Wczoraj nastąpiło wybicie górą z konsolidacji kształtującej się od kilku sesji i przebicie linii oporu na poziomie 56 961. Niestety dzisiaj nastroje traderów na kontraktach na DAX i S&P500 są zdecydowanie negatywne co odbije się prawdopodobnie na naszej giełdzie. /Wioletta Pawłowska/

główne indeksy światowe

główne indeksy światowe2

WIG w układzie dziennym

WIG w układzie dziennym

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane wydarzenia w spółkach

Wybrane komunikaty ze spółek

Wybrane komunikaty ze spółek

Przegląd prasy

Przegląd prasy

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Sygnały analizy technicznej – wykresy wybranych spółek

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych

Statystyki rynkowe

Statystyki rynkowe

Indeksy sektorowe

Indeksy sektorowe1

Indeksy sektorowe2

Indeksy sektorowe3

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

Wskaźniki rynkowe wybranych spółek

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW

DCF – zdyskontowane przepływy pieniężne
DY- (Dywidenda na 1 akcję/Cena) – stopa dywidendy
FCF – wolne przepływy gotówkowe
P/E – (Cena/Zysk) – Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję
P/BV – (Cena/Wartość księgowa) – Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję
EV/EBIT – Enterprise Value/EBIT
EV/EBITDA – Enterprise Value/EBITDA
EV/S – Enterprise Value/Sales – Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży
P/CE – (Cena/Cash Earnings) – Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję
MC – kapitalizacja, wartość rynkowa
ROE – (Zwrot na kapitale własnym) – Zysk netto/średni stan kapitałów własnych
ROA – (Zwrot na aktywach) – Zysk netto/średnia wartość aktywów
Stopa dyskontowa – stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko)
EV (Enterprise Value) – wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa
EBIT – zysk na działalności operacyjnej
EBITDA – (zysk operacyjny plus amortyzacja) – zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację

S&P 500 – indeks Standard and Poor’s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange
NASDAQ – NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq
BOVESPA – główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia
DAX – indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy
CAC 40 – indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja
FTSE 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie
BUX – główny indeks giełdy w Budapeszcie
NIKKEI – indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio
SHANGHAI COMP – główny indeks giełdy w Szanghaju
HANG SENG – główny indeks giełdy w Hong Kongu
XU 100 – indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja
RTS – główny indeks giełdy w Moskwie
Ropa – ropa WTI w dostawach natychmiastowych
Złoto – notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych
Miedź – miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych
USA 10YT (%) – rentowność 10 letnich obligacji rządu USA
Niemcy 10YT (%)– rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec
Polska 10YT (%) – rentowność 10-letnich obligacji polskich

Źródło: Biuro Maklerskie Alior Bank

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: