W spółce jawnej tworzonej przez czterech wspólników, w trakcie roku podatkowego podjęto decyzję o przyjęciu kolejnego wspólnika. Przystąpienie nowego wspólnika

Do końca 2015 r. spółki i inne podmioty wpisane do rejestrów innych niż Krajowy Rejestr Sądowy, miały obowiązek przerejestrowania się