Syn zdecydował obdarować swoich rodziców nieruchomością, która nie należała wyłącznie do niego, bo jej współwłaścicielką w ramach majątku wspólnego była

Prowadzący w formie spółki cywilnej działalność gospodarczą w zakresie: sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli oraz

Wnuk zmarłej w wyniku wypadku komunikacyjnego babci, otrzymał z tego tytułu zadośćuczynienie od ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku. Ponieważ chciał rozliczyć

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowej Ordynacji podatkowej. Przewiduje on szereg ułatwień  dla podatników i wiele zupełnie nowych