Nowa Ordynacja podatkowa – co się zmieni?

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowej Ordynacji podatkowej. Przewiduje on szereg ułatwień  dla podatników i wiele zupełnie nowych rozwiązań. Ministerstwo Finansów tłumaczy zmiany między innymi rosnącą liczbą wniosków o wydanie interpretacji podatkowych, których Naczelny Sąd  Administracyjny nie jest wstanie rozpoznać w rozsądnym  terminie. Rocznie wydaje się 30 tys. interpretacji podatkowych.

Projekt nowej Ordynacji podatkowej zawiera nowe rozwiązania, jak np. umowy podatkowe, czy konsultacje skutków podatkowych transakcji. Przewiduje też rozwiązania mające chronić podatnika, jak np. zakaz orzekania na niekorzyść podatnika w postępowaniu w I instancji, prawo do korekty deklaracji przed zakończeniem postępowania podatkowego. Możliwa też będzie rezygnacja z odwołania do organu podatkowego na rzecz wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Projekt wydłuża terminy na wniesienie odwołania i zażalenia.

W myśl projektu możliwe będzie orzekanie o nadpłacie w decyzjach  podatkowych cząstkowych i po upływie okresu przedawnienia. Wprowadzone będą nowe rodzaje postępowań, np. uproszczone. Nie będą prowadzone postępowania dotyczące znikomych kwot podatku.

Projekt reguluje kompleksowo kwestię reprezentacji osób  fizycznych, osób prawnych, jak również jednostek niemających osobowości prawnej. W kwestii reprezentacji jednostek organizacyjnych projekt przewiduje, że działają one przez swoje organy, w sposób określony w ustawie i w oparciu o statut lub umowę.

Przywrócenie terminu do dokonania czynności nastąpi, gdy podatnik uprawdopodobni, że opóźnienie wynikało bez jego winy i dopełni  czynności.

Będzie możliwe umorzenie kwoty podatku bez czekania na upływ termin jego płatności.

Podatnik będzie mógł w drodze wyjątku skorygować deklarację w trakcie postępowania podatkowego, warunkiem będzie wyznaczenie terminu przez organ podatkowy do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

Projekt reguluje zawieranie umów podatkowych. Nie będzie możliwe zawarcie umowy podatkowej w sprawie wysokości podatku, ale możliwe to będzie np. w zakresie stanu faktycznego sprzed kilku lat, ustalenia wartości transakcji, czy też w zakresie ulg uznaniowych.

Nie będą wszczynane postępowania co do kwot nieprzekraczających 50 zł., bo często jego koszty przewyższają dochodzoną kwotę.

W myśl projektu, jeżeli nie ma potrzeby prowadzenia postępowania dowodowego, czyli gdy okoliczności nie budzą wątpliwości, organ podatkowy za zgodą stron będzie mógł ograniczyć się samego wydania decyzji, której nie będzie musiał uzasadniać. Ma to sprawić, że tego rodzaju sprawy będą rozpoznawane w terminie do 14 dni.

Projekt przewiduje zakaz pogarszania sytuacji podatnika przez organ podatkowy pierwszej instancji, gdy decyzja została uchylona, a sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania.

Minister finansów będzie miał obowiązek publikowania z urzędu informacji o zmianach w zakresie prawa podatkowego. Będzie je można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Podatnicy, którzy się do tych informacji zastosują, nie będą ponosili negatywnych konsekwencji w sytuacji zmiany stanowiska ministra finansów lub też jego nieuwzględnienia w postępowaniu  podatkowym.

 

Autor:

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców

oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: