W czwartek 9 stycznia 2020 r., Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedź na interpelację poselską ws. obowiązku sporządzenia sprawozdania CIT-TP, w zakresie

W środę 8 stycznia 2020 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną ws. sposobu rozliczenia w CIT dochodu osiągniętego

Prawidłowe przedłużenie termin zwrotu różnicy podatku polega na tym, że przed jego upływem doręczono podatnikowi postanowienie naczelnika urzędu skarbowego w

Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o podatku od osób prawnych, ustawy o wymianie informacji z innymi państwami oraz niektórych innych