Skutki podatkowe zadośćuczynienia za śmierć otrzymanego od ubezpieczyciela

Skutki podatkowe zadośćuczynienia za śmierć otrzymanego od ubezpieczyciela

Skutki podatkowe zadośćuczynienia za śmierć otrzymanego od ubezpieczyciela

Wnuk zmarłej w wyniku wypadku komunikacyjnego babci, otrzymał z tego tytułu zadośćuczynienie od ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku. Ponieważ chciał rozliczyć podatkowo owe przysporzenie, wystąpił do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie interpretacji w tej sprawie.

Podatnik, będący przedstawicielem ustawowym swojej babci, otrzymał w 2019 r. zadośćuczynienie z tytułu poniesionych krzywd, bólu i cierpienia, jakich doznał w związku z poniesioną przez nią w wypadku komunikacyjnym śmiercią. Do organu podatkowego wystąpił z zapytaniem, czy otrzymane na podstawie ugody sądowej świadczenie od ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku, będzie podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Według podatnika odpowiedź na to pytanie powinna być twierdząca, bowiem zastosowanie znajdzie przepis art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem:

a) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c,

b) dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 i 15a.

Wnioskodawca, był przekonany, że otrzymane od ubezpieczyciela świadczenie nie spełnia przesłanek negatywnych ww. przepisu, a także poparł się opublikowanym na stronie https://rf.gov.pl stanowiskiem Rzecznika Finansowego, który potwierdzał, że tego typu odszkodowania wypłacone również w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego, bez względu na to, czy zostały udzielone na podstawie uznania, ugody sądowej lub pozasądowej, są zwolnione z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT.

W obliczu przytoczonej argumentacji podatnika, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał mu rację, stwierdzając w wydanej 14 lipca 2020 r. interpretacji indywidualnej, że: „… zadośćuczynienie wypłacone na rzecz Wnioskodawczyni przez ubezpieczyciela z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w związku ze śmiercią babci w wypadku komunikacyjnym, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” (sygn. 0115-KDIT2.4011.396.2020.KC)

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: