Wnuk zmarłej w wyniku wypadku komunikacyjnego babci, otrzymał z tego tytułu zadośćuczynienie od ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku. Ponieważ chciał rozliczyć

 Generalną zasadą jest, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym są wszelkiego rodzaju dochody osiągane przez podatnika. Wyjątki od tej zasady wskazują ustawy