Wydłużenie terminu na złożenie sprawozdania o realizacji porozumienia cenowego

Wydłużenie terminu na złożenie sprawozdania o realizacji porozumienia cenowego

Wydłużenie terminu na złożenie sprawozdania o realizacji porozumienia cenowego

Ministerstwo Finansów do 30 czerwca 2021 r. wydłużyło termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, także przez podatkową grupę kapitałową. Teraz informuje, że w tym samym terminie wydłuża czas na przedłożenie sprawozdania o realizacji APA, czyli o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego za rok podatkowy objęty uprzednim porozumieniem cenowym.

Na mocy art. 107 ust. 1 ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, podatnicy, którym wydano uprzednie porozumienie cenowe, składają Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego za każdy rok podatkowy objęty uprzednim porozumieniem cenowym, w terminie właściwym dla złożenia rocznego zeznania podatkowego. Zasadniczo termin ten upływa 31 marca.

Ponieważ jednak w związku z panującą pandemią COVID-19 Ministerstwo Finansów wydłużyło uprzednio termin złożenia samego zeznania podatkowego dla osób prawnych i grup kapitałowych (CIT-8 i CIT-8A) do 30 czerwca 2021 r., również do tej daty wydłużony zostaje termin na złożenie sprawozdania z realizacji APA.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: