W piątek 18 marca 2022 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w

Ministerstwo Finansów do 30 czerwca 2021 r. wydłużyło termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

W nowym roku zmieniły się terminy składania zeznań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli deklaracji PIT.

Czy przychody z tytułu udostępnienia gry komputerowej na zasadzie licencji można rozliczyć jako przychód ze sprzedaży praw majątkowych, nie prowadząc