Wydłużony termin deklaracji i wpłaty CIT dla niektórych podatników

Wydłużony termin deklaracji i wpłaty CIT dla niektórych podatników

Wydłużony termin deklaracji i wpłaty CIT dla niektórych podatników

W piątek 18 marca 2022 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2022, poz. 639). Tym samym termin na realizację obowiązków rozliczeniowych z fiskusem dla wybranych podatników przedłużono do 30 czerwca.

Każdego roku podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu /poniesionej straty w roku podatkowym.  Obowiązujący termin na złożenie zeznania to koniec trzeciego miesiąca roku następnego. W tym terminie należy też wpłacić podatek należny, albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu, a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku.

Na mocy powołanego rozporządzenia termin na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 roku oraz na wpłatę podatku należnego został wydłużony do 30 czerwca 2022 roku. Przedłużenie dotyczy również obowiązku złożenia deklaracji podatkowej przez podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek.

MF do 30 czerwca przedłuża też termin dla podatników CIT utworzonych z przekształcenia w spółkę przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą albo spółki niebędącej osobą prawną, do:

1) wykazania przychodów, kosztów oraz dochodu z przekształcenia,

2) zapłaty podatku należnego od dochodu z przekształcenia

– jeżeli pierwszy rok opodatkowania tych podatników ryczałtem od dochodów spółek rozpoczął się w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 1 marca 2022 roku.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: