Ustawy podatkowe wymagają od podmiotów powiązanych corocznego składania w urzędach skarbowych informacji na temat cen transferowych. W poniedziałek 25 kwietnia

W piątek 18 marca 2022 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w

Jak poinformowało 9 lipca ministerstwo finansów, resort przygotowuje projekt rozporządzenia, mocą którego jeszcze przed 20 lipca, a więc przed terminem

Zgodnie z art. 27c ustawy o CIT, od 1 stycznia 2021 r. podatkowe grupy kapitałowe oraz przedsiębiorcy, którzy osiągnęli przychody